Mgr. Renáta Bartoníčková

koordinátor akcí centra Lumen, koordinátor školičky Lumek

 

telefon: 731 488 774

email: info.lumen@seznam.cz

 

Vzdělání: PedF UK Praha - obor český jazyk - výtvarná výchova

kurzy a semestrální studia dalšího vzdělávání -  v oblasti českého jazyka
 i českého jazyka jako cizího jazyka (pro cizince a děti cizinců),
vedení kolektivu, tvorby vzdělávacích programů, metodiky výuky,
osobnostní a sociální výchovy....

Praxe:  vedoucí vodácko - turistického oddílu v době
studií na VŠ, táborů a akcí pro děti

učitelka čj a vv na ZŠ, zástupce ředitele ZŠ Dobřichovice (do r. 2007)

vedoucí marketingu a propagace divadla Minor (2007 - 2008)

lektorka kurzů čekého jazyka pro cizince jazykové školy Berlitz (2008
- 2010)

kurzy českého jazyka v centru Lumen (od r. 2008)

vedoucí aktivit pro školáky i předškoláky centra Lumen a školičky
Lumek (od r. 2008 do současnosti)

ředitelka státní základní školy a školky ve Všenorech (od r. 2010 do
současnosti)

 

 

 Mgr. Tuháčková Hana

koordinátorka chodu školičky Lumek, kontaktní osoba
pro omluvy dětí   

telefon: 734 483 188

mail: info.lumek@seznam.cz

 

Celý život pracuje s dětmi. Pár let učila ve škole jako učitelka HV,
založila a stále vede Taneční studio Dobřichovice. Má ráda děti a děti zase jí.
Podporuje jejich tvůrčí a kreativní schopnosti a probouzí jejich fantazii. V
Lumku ji vidíme vždy se širokým úsměvem na rtech a pozitivní náladou. :)

 V Lumku má na starosti hlavně "dospěláky", jejich přání,
informace a omluvy dětí. 

 

 

 Dr.Radka Alexy

ředitelka Dobřichovického domku

Starost o naši Mayu a Bhirmaje - Úsměv z Nepálu (Adopce na dálku)
V tuto dobu je na mateřské dovolené, stará se o svoje tři holčičky a přibrala si ještě na starost naši adoptovanou Mayu a Bhirmaje

 

Radka Alexy má vystudovanou zdravotní školu a inženýrské studium v oboru
technika životního prostředí a toxikologie na vysoké škole v Zittau, Německo.
Doktorské studium (2000-2002) věnovala výzkumu antibiotik a vývoji rezistencí na univerzitní
klinice ve Freiburgu i. Br., Německo. Poté pracovala jako zástupce vedoucího
oddělení pro aplikovaný výzkum na univerzitní klinice ve Freiburgu (2002-2006),
přičemž měla na starosti nejen koordinaci projektů v oblasti léčiv a
chemikálií, ale také psaní publikací, prezentaci výsledků výzkumu na
mezinárodních konferencích a práci se studenty. V roce 2006 byla na půlroční
výzkumné stáži na univerzitě Toronto, Kanada. V roce 2007 se vrátila do Čech a
pracuje ve farmaceutické společnosti Interpharma Praha a.s. jako vedoucí
oddělení QA/RA a supervisor odd. QC.

Od roku 2014 je hlavní koordinátorkou z. s. DODO (Dobřichovický domek)

 

tel. 774 019 597

E-mail: spolek.dodo@outlook.cz

www.dobrichovickydomek.cz

 

Krejčířová Dana

vychovatelka školičky Lumek

 

Vzdělání: Střední pedagogická škola s maturitou, v r. 2008
dokončen kurz Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování
Kurzy: v r. 1999 Župní škola
cvičitelů - cvičitelka 3. třídy všestrannosti, v r. 2001 Interpretace kresby a
písma jako příležitost lépe porozumět osobnosti dítěte, v r. 2001 Netradiční
zápis do 1. ročníku aneb Sedm klíčů od pohádky
Vedení kurzů: lektorka kurzů
keramiky, lektorka kurzu "Kutílek" (ruční práce), výuka výtvarné a
hudební výchovy pro předškolní děti, cvičitelka všestrannosti ml. žactva
Zájmy: práce s dětmi, ruční
práce, výlety do přírody, sport
Přehled praxe: vychovatelka v
DDÚ, vychovatelka školní družiny, učitelka 1.st. ZŠ, vychovatelka školičky
Lumek
v současné době: vedoucí učitleka MŠ
ve Všenorech,
koordinátorka práce vychovatelek a vychovatelka školičky Lumek v Dobřichovicích

 

Bartůňková Jitka

vychovatelka klubu malých dětí Lumek

praxe:celý život v mateřské škole, v současné době čerstvě v
důchodu - do Lumku k nám chodí pro radost, s tahací harmonikou, spoustou krásné
hudby, taneční  a dramatické výchovy

Mgr.Doksanská Jana

psychologická a speciálně pedagogická diagnostika a poradenství

lektorka Kurzu pro děti s odkladem školní docházky

 

tel.: 724 513 270

 

odborná praxe:

psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 8 (leden 1998
- červen 2004)

psycholog Speciálně pedagogického centra Štíbrová (leden 2003 - červen
2006)

psycholog pro ZŠ a MtŠ Dobřichovice (od září 2002 dosud)

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (od října 2007 dosud)

profesní vzdělávání:

Absolvent výcviku SUR 500 hodin

Rodina jako systém 50 hodin + supervize

Supervidována u PhDr. Vyhnálkové v oblasti práce s rodinami,
rodinné terapie.

V oblasti individuální a párové terapie supervize u Prof. Hellera.

Průběžné vzdělávání zaměřené na diagnostické instrumenty.

 

Mgr. Barchánková Martina

klinický logoped

 

tel: 602 200 693

 

atestace v oboru klinická logopedie, doktorandské studium na katedře
speciální pedagogiky na Ped. f. UK. Zaměření na vývojové vady a poruchy řeči.

15 let praxe v oboru: Jedličkův ústav           
1993 - 1996 Stacionář pro kombinované vady na Praze 7 

1996 - doposud Ordinace klinické logopedie v Dobřichovicích          

Přednášková a publikační činnost:VOŠ Pedagogická

odborné časopisy - Klinická logopedie, noviny Get In Balance