ŠKOLIČKA LUMEK

28.05.2016 18:18

 

školička LUMEK 

Pravidelně každý všední den v týdnu od 7:30 do 17:00 hodin nově nazývaná školička Lumek v Dobřichovicích.

Školička nabízí možnost výchovy dětí až od 2 let, zpravidla od 3 let věku, díky malému kolektivu si mohou děti užívat prožitkové a aktivní učení se a těšit se z přívětivého prostředí a individuálnho přístupu. Nástup nejmenších dětí je posuzován individuálně, konzultován s rodiči tak, aby vstup do kolektivu byl pro děti co nejvíce bezpečný a klidný.

Náš program je promyšlený, od března 2014 pravidelně začleňujeme také prvky rozvoje osobnosti a programu Začít spolu. Náš program má duši - inspirací je nám běh přírody, svátků a zvyklostí v roce, otevřenost a partnerství s dětmi a rodinami. Pořádáme pravidelná příjemná setkání rodin na slavnostech během roku, které navazují na program školičky Lumek.

Nabízíme průběžně kurzy,  přednášky i individuální hodiny v oblasti péče o tělo i duši, zdravého životního stylu, rozvoje osobnosti, komunikace, českého jazyka, anglického jazyka jako cizího jazyka, německého jazyka a další.

Již tradičně pořádáme osvědčený celoroční Kurz pro děti s odkladem školní docházky, předškoláky vedený školní psycholožkou, o prázdninách Aktivity pro mladší školní děti formou příměstského tábora. Pro nejmladší předškolní děti Lumen  nabízí v Dobřichovicích skvělou výtvarku ArteRadky, angličtinu pro nejmenší a výuku flétničky

Všechny aktivity jsou vedeny zkušenými lektory.

Vítáme tedy dospělé a malé, větší i velké děti.

Aktuální dění a nabídku Lumenu a Lumku sledujte na jejich jednotlivých stránkách a v Aktualitách.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.