O nás

Vítejte na stránkách zapsaného spolku Lumen a školičky Lumek.

Lumen je zapsaný spolek, který podporuje celoživotní vzdělání a rozvoj osobnosti každého, kdo na sobě chce pracovat, kdo chce umožnit růst sobě i svým dětem.

 

"Ten člověk, to je ale lumen!" říkávala moje babička.

Myšlenka centra Lumen vznikala během zimy a jara 2008, v létě bylo zaregistrováno občanské sdružení se stejným názvem.

 

LUMEN 

Nabízíme průběžně kurzy, přednášky i individuální hodiny v oblasti péče o tělo i duši, zdravého životního stylu, rozvoje osobnosti, komunikace či jazyků.

Organizujeme akce, na kterých se mohou setkávat lidé všeho věku, rodiny a známí. 

Zapsaný spolek Lumen zřizuje školičku Lumek.

Od roku 2014 úzce spolupracujeme se zapsaným spolkem DODO (Dobřichovický domek), proto se některé aktivity obou neziskových organizací prolínají.

 

školička LUMEK 

Pravidelně každý všední den v týdnu od 7:30 do 17:00 je nově otevřena školička Lumek v Dobřichovicích.

Školička nabízí možnost výchovy dětí až od 2 let, zpravidla od 3 let věku, díky malému kolektivu si mohou děti užívat prožitkové a aktivní učení se a těšit se z přívětivého prostředí a individuálnho přístupu. Nástup nejmenších dětí je posuzován individuálně, konzultován s rodiči tak, aby vstup do kolektivu byl pro děti co nejvíce bezpečný a klidný.

Náš program je promyšlený, od března 2014 pravidelně začleňujeme také prvky rozvoje osobnosti a programu Začít spolu. Náš program má duši - inspirací je nám běh přírody, svátků a zvyklostí v roce, otevřenost a partnerství s dětmi a rodinami. Pořádáme pravidelná příjemná setkání rodin na slavnostech během roku, které navazují na program školičky Lumek.

Nabízíme průběžně kurzy,  přednášky i individuální hodiny v oblasti péče o tělo i duši, zdravého životního stylu, rozvoje osobnosti, komunikace, českého jazyka, anglického jazyka jako cizího jazyka, německého jazyka a další. Již tradičně pořádáme osvědčený celoroční Kurz pro děti s odkladem školní docházky, předškoláky vedený školní psycholožkou, o prázdninách Aktivity pro mladší školní děti formou příměstského tábora. Pro nejmladší předškolní děti Lumen  nabízí v Dobřichovicích skvělou výtvarku ArteRadky, angličtinu pro nejmenší a výuku flétničky

Všechny aktivity jsou vedeny zkušenými lektory.

 

Vítáme tedy dospělé a malé, větší i velké děti.

Aktuální dění a nabídku Lumenu a Lumku sledujte na jejich jednotlivých stránkách a v Aktualitách.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.