ZÁPIS do školičky LUMEK

Jak u nás probíhá zápis do klubu malých dětí Lumek?
-----------------------------------------------------------------
Kde količka LUMEK sídlí?
- v SVČ Dobřichovický domek, v Dobřichovicích, 5. května 12 (centrum Dobřichovic, výborně přístupné autem, při cestě do Prahy), v domě plném kroužků, kurzů a akcí pro děti i dospělé

Jak k nám svoje dítko zapsat?

- zápis probíhá individuálně - tj. nevypisujeme jeden den zápisu, ale děti k nám přihlašujte průběžně

- můžete se přihlásit i v průběhu roku, naše dveře jsou vždy otevřené :)
- děti přijímáme podle pořadí, ve kterém jste se o místo přihlásili, vyřídili jste náležitosti přihlášky a zaplatili rezervační poplatek 1000 Kč 

(Tento poplatek si následně odečtete z platby příspěvku na Lumek za září; v případě, že se rozhodnete svou přihlášku v Lumku zrušit, rezervační poplatek se nevrací.)

Jaký je provoz a program, strava?
- denně 7,30 (dle zájmu zv
ažujeme případě provoz i od 7 hodin) do 17 hodin
- stravu zajišťujeme, jedlíkům přidáváme, nejedlíky konzultujeme s rodiči, celodenní pitný režim je samozřejmostí
- program ověřený, s duší a srdcem, zaměřený na koloběh ročních dob a činnosti s ním související (včetně pečení, vaření, krmení ptáčků, návštěv zvířátek, návštěv řemeselníků a řemesel, starání se o zahrádku, slavení svátků, narozenin, společných slavností dětí a rodičů a dalších milých aktivit)
- dbáme na individuální přístup k dětem (i k
rodičům)

Pro jak staré děti?
- děti 2 - 5 let
- důležité je, aby bylo vaše dítě natolik samostatné, že v kolektivu dětí a vychovatelek nebude bez Vás strádat


Ceník?
cms.ilumen2012.webnode.cz/lumek/kolik-/

Těšíme se na Vás, přijďte k nám!
Renáta Bartoníčková